Rakan E-AduanAduan BaruSemak AduanTatacara SMS


Tatacara Pengaduan Menggunakan SMS

Setiap aduan, semakan dan pesanan SMS hendaklah dihantar terus ke 0124907000. Setiap SMS akan dikenakan caj diantara RM0.05 - RM0.15, bergantung kepada pelan langganan perkhidmatan SMS anda dengan syarikat pengendali telekomunikasi.

Berdasarkan katakunci yang diterima bersama setiap mesej, Sistem e-Aduan MBPP akan mengeluarkan respons yang khusus sebagai makluman kepada penghantar mesej. Respons berbentuk SMS ini dijana secara automatik dan terus dimajukan kepada peranti mobil penghantar SMS sebaik sahaja kandungan mesej dianalisa.


Bil Format Mesej Contoh Respons SMS yang dikeluarkan
1
ADUAN

butiran aduan .......
Mesej berdasarkan katakunci di atas akan dimajukan kepada Penyelaras Aduan MBPP untuk tujuan penilaian dan pengesahan sebelum diedarkan kepada Pelaksana MBPP.


(RM0.00) MBPP :
Aduan diterima. Utk semakan status aduan taip SEMAK dan SMS ke 0124907000


*** akan digantikan dengan nombor rujukan sebenar, sebagai contoh: 0047/07/07

2
SEMAK
0047/07/10
Semakan status perlaksanaan aduan SMS berdasarkan yang diterbitkan oleh sistem, sebagai contoh 0047/07/07


(RM0.00) MBPP :
T'kasih di atas keperihatinan anda. Status terkini bagi aduan di atas ialah [status_semasa].

*** [status_semasa] digantikan dengan salah satu dari status berikut,

 • DITERIMA
 • DALAM SIASATAN
 • DALAM TINDAKAN
 • TELAH DISELESAIKAN
 • TELAH DITUTUP
 • TELAH DIBATALKAN

ATAU (sekiranya ada ralat)
 • (RM0.00) MBPP :
  Harap maaf aduan di atas tiada di dalam senarai kami.

 • (RM0.00) MBPP :
  Harap maaf status terkini bagi aduan di atas adalah TIDAK DIKETAHUI.


 •